• BIST 93.345
  • Altın 211,098
  • Dolar 5,4685
  • Euro 6,1780
  • İstanbul : 11 °C
  • Ankara : 7 °C
  • İzmir : 18 °C
  • Bursa : 12 °C
  • Adana : 20 °C

2. İl İçi atama Duyurusunda Merak Edilenler

18.07.2014 13:34
2. İl İçi atama Duyurusunda Merak Edilenler
İkinci il içi yer değiştirme başvuruları başlıyor. 2. İl içi yer değiştirme duyurusuna göre atama şartları ve akıllara gelen soruların cevabını bu yazıda bulabileceksiniz…

Soru 1) İkinci İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme başvuruları ne zaman alınacak ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

 2. İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU VE SONUÇ AÇIKLANMA ZAMANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

 

 

 

 

 

Başvuruların Alınması   21-25 Temmuz 2014

 

 

 

 

 

 

Atamalar valiliklerce 04 Ağustos 2014 tarihine kadar

 

 

 

 

 

Ataması yapılanların ilişikleri 06 Ağustos 2014 tarihinden itibarenkesilebilecek ve görevlerine başlayabilecekler)

Soru 2) İkinci İl içi yer değiştirme başvurularından sonra 2. İller arası yer değiştirme başvuruları alınacak mı?

 

Cevap : Öğretmenlerin temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunun 11. Maddesini eğer bakanlık kes-kopyala - yapıştır yöntemi ile oluşturmadıysalar evet var! Neden mi çünkü o madde de aynen şu şekilde hüküm var :” İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra özürleri oluşanlar, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.”. bu hükümden öğretmenlerin aklına şu soru geliyor; il içi yer değiştirme başvurularından sonra 2. İl dışı atama başvuruları mı var ki il içinden atanan öğretmene aynı dönemdeki il dışı atamalara başvuramayacakları hükmü getirmiş? Bakanlığın bu maddeye bir açıklık getirmesi gerekiyor eğer bu hükmün bir geçerliliği yok ise neden duyuruya koyulmuş ?

 

Soru 3) İl içi Yer değiştirme başvurularına başvurabilmek için kaç yıl çalışmak gerekir ve bu görev süresinin hesabında hangi tarih baz alınıyor?

 

Cevap: Öğretmenlerin temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunun  1. Maddesine baktığımızda ;“…30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.”denilmesinden de anlaşılacağı üzere:

 

*Şu an bulunduğu okulunda

 

*30 Eylül 2014 tarihi baz alındığında

 

* 3 yıllık görev süresini tamamlayanlar İkinci il içi isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 

Soru 4) İl içi veya il dışı atamalarını iptal ettirenler de il içine başvurabilecek mi?

 

Cevap : 2014 yılı içerisinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenlerden istekleri üzerine atamaları iptal edilenler de yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

 

Soru 5) İl içi yer değiştirme isteği başvurusu iptal ettirebilme hakkı var mı?

 

Cevap: Başvuru süresi içinde olmak üzere (21-25 temmuz tarihleri arasında) yetkililere dilekçe bırakarak elektronik ortamda yer değiştirme başvuruları iptal ettirilebilir fakat bakanlık bir engelleyici hüküm koyarak bu şekilde başvurusu iptal edilen öğretmenin tekrar ikinci il içi yer değiştirme isteğinde bulunamayacağını söylemiş.

 

Doğrusunu söylemek gerekirse Öğretmenlerin temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunun  15. Maddesinin öğretmenler açısından hak kaybına neden olacağını görmekteyim.çünkü Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28 maddesinin 8. Fıkrasında “Yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan bilgilerinde herhangi bir yanlışlık olan öğretmenler bilgilerinin düzeltilmesi amacıyla başvurularının iptalini talep edebilirler. Başvuruları iptal edilenlerin bilgileri düzeltildikten sonra başvuruları yenilettirilerek onaylanır.”denilmektedir yani herhangi bir hata yapılan tercih işleminde iptal hakkından sonra başvuru süresi için de mevzuat açısından tekrar başvuru hakkı tanınması gerekiyor.

 

Soru 6) Kimler 3 yıllık görev süresi dolmasa da il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler?

 

Cevap :

 

· Bulunduğu eğitim kurumunda ; 2014 iller arası yer değiştirme isteğine bağlı olarak atanan ve atandığı okulda norm fazlası olan öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma şartı aranmayacak

 

· 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri değiştirilen öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma şartı aranmayacak.

 

· Eğitim kurumu yöneticileri eğer yöneticiliğe devam etmek istemezlerse yer değiştirme isteğinde bulunabilecek ve bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmayacaktır.

 

Soru 7) 3 yıllık hizmet süresinin hesabında aynı okulda görev yapıyor olması şart mı?

 

Cevap: 3 yıllık görev süresinin bulundukları eğitim kurumu yani okulda geçirmesi gerekiyor fakat aşağıda sıralayacağım hallerde de “bulunduğu eğitim kurumunda yıl çalışma “şartı delinebilmektedir.

 

a) Duyurunun 3. Maddesinin a fıkrasına göre; farklı eğitim kurumlarında ders okutulan süreler veya eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler de 3 yıllık görev süresinden hesaplanmaktadır.

 

b) Yine aynı maddednin b fıkrasına göre 2012'den sonraki zaman diliminde il içi veya il dışına ataması yapılan fakat daha sonra herhangi bir sebepten ötürü eski okuluna geri gönderilen öğretmenlerin 3 yıllık görev süresi hesaplanırken atndığı okuldaki ve geri döndüğü okuldaki görev süreleri birlikte değerlendirilir ve bu iki okuldaki görev sürelerinin toplamı değerlendirilir.

 

Soru 8) Değerlendirmeye esas hizmet puanlarının hesabı hangi tarihe göre yapılıyor?

 

Cevap : Duyurunun 4. Maddesinde belirt MEB öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 25. Maddesinin 4. Fıkrası ve 2. İl içi atama yer değiştirme duyurusunun 4. Maddesi gereği  Hizmet puanlarının hesabı başvuruların son günü olan 25 Temmuz 2014 Cuma günü itibari ile yapılmaktadır.

 

Soru 9) Zorunlu hizmet olmayan okullarda (1.2.ve 3. Hizmet alanı okullar) görev yapan öğretmenler de başvuru isteğinde buluna bilir mi şartları nelerdir?

 

Cevap: Zorunlu hizmet olmayan okullarda çalışan öğretmenler de başvurabilir fakat gerekli şartları taşımak şartı ile.yani Bu arkadaşlarımız sadece zorunlu hizmet olan okullara(4.-5.-6. Hizmet alanı olan okullar) tayin isteyebilirler.

 

Soru 10) Üç yıl aynı okulda görev yapma şartına uyan Zorunlu hizmet Yükümlülüğü öngörülen okullarda (4.-5.-6. Hizmet alanı okullar) görevli öğretmenler nasıl bir tercihte bulunabilirler?

 

Cevap : Öğretmenlerin temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunun  2. Maddesine göre zorunlu hizmet yükümlüsü olan ve bu yükümlülüğü devam eden öğretmen şartları taşıdıktan sonra geri kalan zorunlu hizmet zorunluluğunu tamamlayabileceği okullara tayin isteyebilir.Yani zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen 4. ,5.,veya 6. Hizmet alanı olan okullardan herhangi birine yer değiştirme isteğinde bulunmak zorundadır kaldı ki zaten mebbis başvuru sistemi 1.2. veya 3. Hizmet olan okullara tayin istemesine engel olmaktadır.

 

Soru 11) Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmen yine aynı hizmet alanı olan okula mı yer değiştirmek zorunda?

 

Cevap: “Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu eğitim kurumunda 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir” hükmü gereği  zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen zorunlu hizmet olan okulundan tayin isterken yine aynı hizmet alanı okula tayin istemek zorunda değil önemli olan tayin olacağı okulun zorunlu hizmet kapsamında olup olmadığıdır.

 

Örneğin Muğla Milas'ın 5. Hizmet alanı olan Sakarkaya  ortaokulunda görev yapan bir fen ve teknoloji öğretmeni  Muğla'nın herhangi bir ilçesinde bulunan   4.-5. Veya 6. hizmet alanı olan okullardan  her hangi bir okulu tercih edebilir.

 

Soru 12) 2014 İller arası yer değiştirme başvurularında atandıktan sonra atandığı okula daha başlamadan norm fazlası olan öğretmenler de ikinci il içi atamalarına başvurabilecek mi?

 

Cevap: Duyurunun 5. Maddesi gereği evet.Norm güncellemeleri zamanında yapılmadığı için bir çok il dışı ataması yapılan öğretmen görevlerine daha başlamadan norm fazlası olmuştu bu arkadaşlar bulunduğu okulda 3 yıl şartı gözetmeksizin istediği il içindeki okula tayin isteyebilecektir.Bir hatırlatma eğer zorunlu çalışma yükümlüsü iseniz yine zorunlu hizmet olan okulları tercih edebilirsiniz.

 

Soru 13) İl İçi Atamalarda kaç tercih hakkı var ve puanların eşit olması durumunda kimin önceliği var?

 

Cevap: Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih edebilecektir.Ayrıca Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurasına başvurulacaktır.

 

Soru 14) öğretmenlerden Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler mi başvurabilirse nasıl?

 

Cevap : Öğretmenlerin temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunun  7. Maddeye göre MEB'de veya diğer kamu kuruluşlarda görevlendirilen öğretmenler görevlendirmeleri iptal edilirse ve kendi eğitim kurumunda 3 yıl görev süre şartını taşıyorsa il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

 

Soru 15) Aylıksız izinde olanlar 2. İl içi yer değiştirme başvurularına hangi şartlar altında başvurabilir?

 

Cevap : Aylıksız izinde olan (askerlik ,yurt dışı …) öğretmenler eğer kendi okulunda 3 yıl görev yapmış olma şartını taşıyorlarsa , aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenleril içi yer değiştirme başvurusunda bulanabilirler fakat 15 eylüle kadar eğer atandığı kurumda göreve başlamaz ise atamaları otomatikman iptal edilmiş sayılır.

 

Soru 16) İl içinde başvurular neticesinde yer değiştiren hemen akabindeki özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler mi?

 

Cevap : Özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri Ağustos ayı içerisinde yapılacağından il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilemeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.eğer atama sonrası özür durumu gerçekleşirse tabiî ki özür durumu atamalarına başvuru yapılabilir.

 

Soru 17 ) il içi yer değiştirme tayini çıkan öğretmen hangi tarihe kadar ilişiğini kesmek zorunda?

 

Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  62. Maddesinin a bendine  göre , Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.Yani tebliğ edildikten sonraki iş günü mesai saatleri bitimine kadar göreve başlamak zorundasınız.

 

Sedat DEGER - Eğitimci/Yazar

mebpersonel.com

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim