• BIST 93.699
 • Altın 212,736
 • Dolar 5,2873
 • Euro 6,0224
 • İstanbul : 10 °C
 • Ankara : 5 °C
 • İzmir : 10 °C
 • Bursa : 9 °C
 • Adana : 13 °C

3 sürücü ceza yedi 2’si ödemedi

27.09.2014 09:36
3 sürücü ceza yedi 2’si ödemedi
90 MİLYAR LİRAYI AŞTI - Trafik cezaları dahil devletin vatandaş ve şirketlere kesip de tahsil edemediği cezaların toplamı 90 milyar lirayı aştı. Trafikte kesilen her 3 liralık cezanın sadece 1 lirası toplanırken ceza ödememe oranı yüzde 63 oldu.
KAMU HABER Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın res­mi ve­ri­le­ri­ne gö­re, tra­fik ce­za­sı da­hil va­tan­daş ve şir­ket­le­re ke­si­len pa­ra ce­za­sı tu­ta­rı ağus­tos so­nu iti­ba­riy­le 94 mil­yar 762 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. Dev­le­tin çe­şit­li ku­rum­la­rı­nın kes­ti­ği bu ce­za­la­rın sa­de­ce 4 mil­yar 491 mil­yon li­ra­sı tah­sil edi­le­bil­di.

7,3 mil­yar lira bek­le­ni­yor

Ka­mu ku­rum­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar ke­sip de tah­sil ede­me­di­ği 94,7 mil­yar li­ra­lık pa­ra ce­za­sı­nın yak­la­şık 44 mil­yar li­ra­sı ver­gi, 41,3 mil­yar li­ra­sı da yar­gı ce­za­la­rın­dan olu­şu­yor. Hü­kü­met, geç­miş yıl­lar­dan bu ya­na bi­ri­ken söz ko­nu­su ce­za ala­ca­ğı üze­rin­den 2014 yı­lın­da 7 mil­yar 285 mil­yon li­ra tah­si­lat yap­ma­yı he­def­le­di. Tor­ba ya­sa­nın gün­dem­de ol­du­ğu bu dö­nem­de tah­si­lat­ta bir mik­tar azal­ma ya­şan­dı. Yı­lın ilk 8 ayın­da ka­sa­ya gi­ren tah­si­lat 4 mil­yar 491 mil­yon li­ra ol­du.

2,2 milyarlık ceza ödenmedi

Ce­za­lar­da en çar­pı­cı so­nuç­lar­dan bi­ri tra­fik ce­za­la­rın­da ya­şan­dı. Ağus­tos so­nu iti­ba­riy­le tra­fik su­çu iş­le­yen sü­rü­cü­le­re ke­si­lip de tah­si­la­tı ya­pı­la­ma­yan ce­za tu­ta­rı 3 mil­yar 453 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. Bu yıl ke­si­len ce­za­lar da da­hil ol­mak üze­re, ilk 8 ay­da ya­pı­lan tra­fik ce­za­sı tah­si­la­tı 1 mil­yar 251 mil­yon li­ra­da kal­dı. Böy­le­ce, va­tan­daş ve şir­ket­le­rin bi­ri­ken öden­me­miş tra­fik ce­za­sı tu­ta­rı 2 mil­yar 202 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı.

Tra­fik ce­za­la­rın­da ta­hak­kuk tah­si­lat ora­nı, ya­ni öden­me­me ora­nı yüz­de 63’e çık­tı. Bu ve­ri­ler, ta­hak­kuk et­ti­ri­len her 3 li­ra tra­fik ce­za­sı­nın sa­de­ce 1 li­ra­sı­nın öden­di­ği­ni, 2 li­ra­lık ce­za­nın tah­sil edi­le­me­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Ce­za­la­ra af ve öde­me ko­lay­lı­ğı ge­ti­ren tor­ba ya­say­la 120 li­ra­nın al­tın­da ka­lan tüm tra­fik ce­za­la­rı si­li­ne­cek. 120 li­ra­nın üs­tün­de­ki ce­za­la­rın ise fai­zi si­li­nip enf­las­yon ora­nın­da ye­ni­den be­lir­le­ne­cek.

Ver­gi­de tab­lo da­ha kö­tü

Ka­mu­nun bi­rik­miş ala­cak­la­rın­da en önem­li ye­ri tu­tan yar­gı ve ver­gi ce­za­la­rın­da ta­hak­kuk-tah­si­lat den­ge­si da­ha da bo­zuk. Bu­gü­ne ka­dar ke­si­lip de öden­me­yen 41,3 mil­yar li­ra­lık yar­gı pa­ra ce­za­la­rı için 2014 yı­lı­na 394 mil­yon li­ra tah­si­lat he­de­fi kon­du. İlk 8 ay­da sa­de­ce 278 mil­yon li­ra tah­si­lat ger­çek­leş­ti. Ver­gi­de de bi­rik­miş 44 mil­yar li­ra­lık ce­za­nın en azın­dan 3,8 mil­yar li­ra­sı­nın 2014’te tah­sil edi­le­ce­ği ön­gö­rül­dü. 8 ay­lık tah­si­lat 1,8 mil­yar­da kal­dı.

Hedef 40 milyar tahsilat

Bi­rik­miş ka­mu ala­cak­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nün af­la­ra rağ­men tah­sil edi­le­me­ye­ce­ği bi­li­ni­yor. Bu­nun­la bir­lik­te, tor­ba ya­say­la ge­ti­ri­len öde­me ko­lay­lı­ğı sa­ye­sin­de 90 mil­yar li­ra­yı aşan ala­ca­ğın en azın­dan 35-40 mil­yar li­ra­sı­nın ka­sa­ya gi­re­bi­le­ce­ği tah­mi­ni ya­pı­lı­yor.

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik maaşı alabilir mi?9 Aralık 2018 Pazar 08:40
 • Komisyonda kritik kararlar8 Aralık 2018 Cumartesi 10:36
 • Dolandırıcılık yüzde 1’i geçmez8 Aralık 2018 Cumartesi 10:36
 • ‘Zamanı doğru kullanalım’8 Aralık 2018 Cumartesi 10:36
 • Egzotik ihracatçı8 Aralık 2018 Cumartesi 10:36
 • Kendi etini üretti, satışları 3’e katladı8 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
 • İşsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor8 Aralık 2018 Cumartesi 10:35
 • Tapu şartı kalktı8 Aralık 2018 Cumartesi 10:18
 • MEB harekete geçti, diplomalı steak ustaları geliyor7 Aralık 2018 Cuma 08:19
 • ​İcrada e-satış geliyor6 Aralık 2018 Perşembe 20:05
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim