• BIST 90.529
  • Altın 213,679
  • Dolar 5,3738
  • Euro 6,0725
  • İstanbul : 13 °C
  • Ankara : 4 °C
  • İzmir : 12 °C
  • Bursa : 12 °C
  • Adana : 10 °C

4/C’YE EK ÖDEME VERİLMESİNE MAHKEME NE DEDİ?

23.08.2014 16:45
4/C’YE EK ÖDEME VERİLMESİNE MAHKEME NE DEDİ?
4/C personelin döner sermaye ek ödemesinden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda açılan bir dava karara bağlandı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre görev yapan personelin döner sermaye ek ödemesinden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda açılan bir dava idare mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Bir kurumda görev yapan 4/C geçici personel, kendisine döner sermaye ek ödemesi yapılması için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine, ek ödemeden yararlandırılmamasının hukuka aykırı olduğu ve aynı işi yapan personele ek ödeme yapılırken kendisine bu ödemenin yapılmamasının eşitliği aykırı olduğu gerekçelerinden hareketle konuyu yargıya taşımıştı.

Davaya bakan İdare Mahkemesi;

-Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda, geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücret ödenemeyeceğinin ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacağının belirtildiğini,

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararda, geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemeyeceğine ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulmayacağına hükmedildiğini,

-Döner sermaye ek ödemesinin ancak 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamındaki memurlara ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi halinde 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele yapılacağı,

-Bakanlar Kurulu Kararlarına göre 4/C maddesi kapsamındaki geçici personele sözleşme ücreti haricinde bir ek ödeme yapılmasının mümkün olamayacağı

Değerlendirmelerinden hareketle, 4/C geçici personel statüsünde olan davacıya, memurlara ve sözleşmeli personele ödenebilen ek ödemenin yapılmasına hukuken imkan bulunmadığına ve davanın reddine karar verdi.

Söz konusu Karar

DİYARBAKIR

3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/114

KARAR NO : 2014/696

DAVACI:

DAVALI:TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVANIN ÖZETİ : Tapu ve Kadastro 7.Bölge Müdürlüğünde 4/C'li personel olarak görev yapan davacının tarafına döner sermaye ek ödemesi yapılması talebinin reddine ilişkin Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünün 29.11.2013 günlü 360 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, kendisi ile aynı işi yapan personelin ek ödeme aldığı, kendisinin almamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarıyla iptali ile mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının 4/C'li personel olduğu, ilgili mevzuatına göre kendisine verilen ücret haricinde ek ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddinin gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Diyarbakır 3.İdare Mahkemesi'nce gereği düşünüldü.

Dava Tapu ve Kadastro 7.BÖlge Müdürlüğünde 4/C'li personel olarak görev yapan davacının tarafına döner sermaye ek ödemesi yapılması talebinin reddine ilişkin Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünün 29.11.2013 günlü 360 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. maddesinde; "..........Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,....Merkez ve taşra teşkilâtı ile varsa bunların döner sermaye kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen memurlar ile aylıklarını 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlara, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar dışında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan memurlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir......Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele birinci fıkrada belirlenen tutarı aşmamak üzere ve bu madde hükümleri çerçevesinde, statüleri ve kurumları dikkate alınarak ödeme yapıp yapmamaya, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin yapılacak ek ödeme tutarını belirlemeye, ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için bu Kurul, diğerleri için Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ek ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 03.05.2004 tarih ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar'ın 3. maddesinde; "Geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında' bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." düzenlemesine yer verilmiştir.

Yine 08.12.2011 tarih ve 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar'ın 7. maddesinde; "Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yiyecek yardımından faydalandırılır. Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Tapu ve Kadastro 7.Bölge Müdürlüğünde 4/C'li personel olarak görev yapan davacının tarafına döner sermaye ek ödemesi yapılması talebinin reddine ilişkin Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünün 29.11.2013 günlü 360 sayılı işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Davacı her ne kadar tarafına döner sermaye ek ödemesi yapılmasını talep etmekte ise de; yukarıda da açıkça belirtildiği üzere söz konusu ek ödemenin ancak (4/A statüsündeki) memurlara ve Bakanlar Kurulunun belirleyeceği hallerde (4/B statüsündeki) sözleşmeli personele yapılmasının mümkün olduğu açık olup, diğer yandan yine yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararlarında açıkça belirtildiği üzere 4/C'li geçici personele sözleşme ücreti haricinde bir ek ödeme yapılmasının da mümkün olmadığı ortadadır.

Bu durumda, 4/C'li geçici personel statüsünde olan davacıya, memurlara ve sözleşmeli personele ödenebilen ek ödemenin yapılmasına hukuken imkan bulunmadığından,davacının bu yöndeki talebinin reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 750,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta giderinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 29/05/2014 tarihinde karar verildi.www.memurunyeri.com
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim