• BIST 97.988
 • Altın 242,195
 • Dolar 6,2610
 • Euro 7,3524
 • İstanbul : 22 °C
 • Ankara : 18 °C
 • İzmir : 23 °C
 • Bursa : 18 °C
 • Adana : 24 °C

500 bin tatilci rezervasyon yaptırdı

29.09.2014 20:36
500 bin tatilci rezervasyon yaptırdı
BALKANLAR ÖNDE - Kurban Bayramı’nda toplam 500 bine yakın kişi turlara kayıt yaptırdı. Rezervasyonsuzlarla birlikte sayı 1,5 milyonu aşacak. Yurtiçinde Antalya, yurtdışında ise Balkanlar ilgi görüyor.
KAMU HABER Ari­fe­nin, ka­mu ça­lı­şan­la­rı için izin gü­nü sa­yıl­ma­sıy­la bu yıl­ki Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li 5 gü­ne uza­dı. Bu du­rum, za­ten ken­di­ni 4,5 gün­lük son yaz ta­ti­li­ne ha­zır­la­yan­lar için de tam bir pi­yan­go ol­du.
  Yur­ti­çi 300 bin ki­şi
  Uz­man­la­rın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re bu bay­ram için yak­la­şık 500 bin ki­şi re­zer­vaz­yon yap­tır­dı. Bun­la­rın 300 bi­ni yur­ti­çi, 200 bi­ni de yurt­dı­şı ta­til pe­şin­de. Bu ki­şi­le­rin har­ca­ma­la­rı­nın da 500 mil­yon li­ra­yı aş­ma­sı bek­le­ni­yor.
  Nü­ans Tur Ge­nel Mü­dü­rü Gün­gör Ka­bak re­zer­vas­yon­suz ha­re­ket eden mün­fe­rit ta­til­ci­ler­le bir­lik­te bu ra­ka­mın bir bu­çuk mil­yo­nu aşa­ca­ğı­nı kay­det­ti. Gün­gör Ka­bak, şöy­le de­vam et­ti: “Ta­til bel­de­le­rin­de haf­ta­lık ko­nut ki­ra­la­yan ya da otel dı­şın­da bir se­çe­nek bu­lan çok sa­yı­da va­tan­da­şı­mız mev­cut. Tah­mi­nim­ce bay­ra­ma bir­kaç gün ka­la re­zer­vas­yon­lar ta­ma­men dol­muş ola­cak­tır.”
  Bal­kan­lar öne çık­tı
  Böl­ge­sel so­run­la­rın ve vi­ze uy­gu­la­ma­la­rın tu­riz­mi iç pi­ya­sa­ya kay­dır­dı­ğı­nı da ak­ta­ran Ka­bak, “Ör­ne­ğin Mı­sır ve Su­ri­ye da­ha ön­ce­le­ri çok sat­tı­ğı­mız des­ti­nas­yon­lar­dı an­cak ya­şa­nan sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı bu böl­ge­ler gün­dem­den düş­tü. Ay­rı­ca ta­ti­lin 5 gün ol­ma­sı va­tan­da­şı ya­kın böl­ge­le­re yön­len­di­ri­yor. Bos­na Her­sek baş­ta ol­mak üze­re vi­ze so­ru­nu ol­ma­yan Bal­kan ül­ke­le­ri, Fas gi­bi ül­ke­le­re yo­ğun­luk kay­dı" de­di. Kabak ay­rı­ca, Pa­ri­s’­in ço­cuk­lu ai­le­le­rin göz­de­si ol­du­ğu­na işa­ret et­ti.
  An­tal­ya yi­ne göz­de
  Tur Ope­ra­tör­le­ri Plat­for­mu söz­cü­sü Cem Po­la­toğ­lu ise yur­ti­çin­de de­niz-kum-gü­neş tur­la­rın­da An­tal­ya'nın ba­şı çek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, Kıb­rı­s’­ın ve bay­ram bo­yun­ca sa­nat­çı çı­ka­ran otel­le­rin rağ­bet gör­dü­ğü­nü vur­gu­la­dı.

5 yıldızlı oteller 1500 lira

Bay­ram dö­ne­mi­ni de içi­ne alan 5 gün için 5 yıl­dız­lı Gü­ney otel­le­rin­de ko­nak­la­ma, or­ta­la­ma 1500 li­ra­dan baş­lar­ken, Kıb­rı­s’­ta­ki otel­ler 1200-1800 li­ra ara­lı­ğın­da. Bu ra­kam 4 yıl­dız­lı otel­ler­de 800 li­ra­ya ka­dar dü­şe­bi­li­yor. Polatoğlu, bayramdaki tur fiyatları hakkında şu bilgileri verdi: “Kapadokya 350 lira, Karadeniz 699 lira , Ege-Akdeniz 650 lira. Yurtdışında ise 3 gece 4 günlük Avrupa başkentleri ortalama 499 euro." 

15 milyon kişi akrabaya

Her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da oto­büs ter­mi­nal­le­ri ve ha­va mey­dan­la­rın­da bir yo­ğun­luk bek­le­ni­yor. Yı­lın ilk 9 ay­lık dö­ne­min­de top­lam yol­cu sa­yı­sı­nın 115 mil­yon ol­du­ğu­nu bil­di­ren Gün­gör Ka­bak, “Ha­va mey­dan­la­rın­da 24 sa­at me­sa­i ya­pı­la­cak. Sı­la­yı ra­him zi­ya­re­ti ya­pa­cak­la­rın sa­yı­sı ise 20 bin oto­büs se­fe­riy­le bir­lik­te 15 mil­yo­na ula­şa­ca­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

SÜMEYRA KIRCA - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Tasarruf hedefi 76 milyar TL21 Eylül 2018 Cuma 08:27
 • Son dakika: Ankapark ihalesi tamamlandı... Bin 200 kişiye istihdam yolu açılıyor21 Eylül 2018 Cuma 08:26
 • İşçi istifa ederse tazmiantını alabilir mi?21 Eylül 2018 Cuma 08:23
 • Emekliler de yüzde 20,8 zam alacak mı?21 Eylül 2018 Cuma 08:17
 • Onlara da destek geliyor! Günlük 70 TL...20 Eylül 2018 Perşembe 09:15
 • ‘İş edinen anne’ye günlük 70 TL destek20 Eylül 2018 Perşembe 09:15
 • 5 yıllık satışı 1 yılda yaparız20 Eylül 2018 Perşembe 09:15
 • 30 ton altını ekonomiye kazandırdılar20 Eylül 2018 Perşembe 09:15
 • Temiz iş20 Eylül 2018 Perşembe 09:15
 • 'Enerjide proje erteleme yok'20 Eylül 2018 Perşembe 09:14
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim