• BIST 96.032
 • Altın 243,722
 • Dolar 6,2776
 • Euro 7,3916
 • İstanbul : 24 °C
 • Ankara : 26 °C
 • İzmir : 31 °C
 • Bursa : 27 °C
 • Adana : 34 °C

Günde 3 bin kişi Türkiye’ye yayılıyor

25.09.2014 08:37
Günde 3 bin kişi Türkiye’ye yayılıyor
TÜRKİYE’YE YAYILIYOR - Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Suruç’a gelen binlerce Suriyeli, Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyor. Her gün 400 minibüs yaklaşık 3 bin mülteciyi büyük şehirlere taşıyor.
KAMU HABER Su­ri­ye­’de 2011 yı­lın­dan be­ri de­vam eden iç ka­rı­şık­lık Tür­ki­ye­’yi dün­ya­nın en bü­yük mül­te­ci prob­lem­le­rin­den bi­riy­le baş ba­şa bı­rak­tı. Tür­ki­ye­’de­ki Su­ri­yeli sa­yı­sı 2 mil­yon sı­nı­rı­na da­yan­mış du­rum­da. Özel­lik­le sı­nır kent­le­rin­de mül­te­ci­ler sos­yal bir so­run ha­li­ne ge­lir­ken İs­tan­bul, İz­mir gi­bi ba­tı şe­hir­ler­de­ki sı­ğın­ma­cı sa­yı­sı 100 bin­ler­le ifa­de edi­li­yor. Sı­nır hat­tın­da­ki il­ler­den her gün bin­ler­ce mül­te­ci Tür­ki­ye­’nin çe­şit­li il­le­ri­ne da­ğı­lı­yor.

ARAÇ YETİŞTİREMİYORUZ

IŞİD kat­li­amın­da ka­ça­rak Tür­ki­ye'ye sı­ğı­nan Ko­ba­ni hal­kı­nın ilk du­ra­ğı olan sı­nı­ra 6 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Şan­lı­ur­fa'nın Su­ruç il­çe­sin­de­ki oto­gar son gün­ler­de gö­rül­me­miş bir yo­ğun­luk ya­şı­yor. Oto­gar­da fa­ali­yet gös­te­ren Su­ruç Bir­lik ad­lı fir­ma­nın ça­lı­şa­nı Müs­lüm Bu­ğur gün­de 3 bi­ne ya­kın in­sa­nın Ga­zi­an­tep, Şan­lı­ur­fa, Os­ma­ni­ye, Di­yar­ba­kır ve Ma­lat­ya gi­bi il­le­re ta­şın­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Gün­de 3 de­fa Ga­zi­an­tep'e gi­dip gel­di­ği­ni söy­le­yen Bu­ğur, "Sa­de­ce bi­zim 77 ara­cı­mız var ama ye­ti­şe­mi­yo­ruz. Dı­şar­dan ek mi­ni­büs­ler gel­di. Oto­gar­da 400 mi­ni­büs gün­de 3 bin ka­dar Ko­ba­ni­li­’yi ta­şı­yor. Bun­lar sa­vaş mağ­du­ru ol­du­ğu için ço­ğu­nu hay­rı­na gö­tü­rü­yo­ruz. 15-20 ki­şi top­la­nıp ma­zot pa­ra­sı­nı an­ca kar­şı­la­ya­bi­li­yor" diye ko­nu­şu­yor.

BUR­SA VE AN­KA­RA RE­VAÇ­TA

Su­ruç oto­ga­rın­dan bü­yük il­le­re ula­şan Su­ri­ye­li mül­te­ci­le­rin bu­ra­dan İs­tan­bul, Bur­sa ve An­ka­ra'ya git­tik­le­ri­ni söy­le­yen Bu­ğur, "İs­tan­bul'da yo­ğun­luk ne­de­niy­le ar­tık Bur­sa ve An­ka­ra da­ha çok re­vaç­ta. Ora­lar­da da­ha ra­hat iş bu­la­bil­dik­le­ri için ter­cih edi­yor­lar" şek­lin­de ko­nu­şu­yor.

Öğrenci servisleri mültec taşıyor

Ya­şa­nan yo­ğun­lu­ğu Su­ruç Bir­lik Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Meh­met Dur­maz, BU­GÜ­N’­e an­lat­tı. Dur­maz, Ko­ba­ni­’de du­ru­mun dü­ze­le­ce­ği­ne inan­ma­yan­la­rın Tür­ki­ye­’de­ki baş­ka il­le­re git­ti­ği­ni an­la­ta­rak, “Ko­ba­ni­’de iş­ler yo­lu­na gi­rer di­yen­ler bu­ra­da kal­ma­ya de­vam edi­yor.

Ev­le­ri­nin bark­la­rı­nın trak­tör­le­ri­nin ora­da kal­dı­ğı­nı bir­ gün tek­rar ora­ya dö­ne­cek­le­ri­ne ina­nı­yor on­lar. İnan­ma­yan­lar ise Ga­zi­an­tep, Ur­fa, An­ka­ra, Bur­sa gi­bi il­le­re gid­yor. Biz bu­ra­da üç fir­ma­yız. Bi­zim eli­miz­de­ki araç­lar git­mek is­te­yen­le­ri ta­şı­mak­ta ye­ter­li ol­ma­dı. Kom­şu il­ler­den ka­sa­ba­lar­dan köy­ler­den araç­lar ge­li­yor bu­ra­ya. Köy pos­ta­la­rı, öğ­ren­ci ser­vis­le­ri ar­tık ne bu­lu­yor­sak ko­yu­yo­ruz sı­ra­ya” de­di.

Yazıhanede yatıp kalkıyorlar

Su­ruç oto­ga­rı araç yo­ğun­lu­ğu­nun ya­nı­ sı­ra mül­te­ci­le­rin­de ba­rı­na­ğı ha­li­ne gel­di. Ya­ta­cak yer bu­la­ma­yan mül­te­ci­ler kul­la­nıl­ma­yan ya­zıha­ne­ler­de ya­tıp kal­kı­yor. 6 ki­şi­lik bir ai­le araç las­tik­le­ri­ni ya­tak şek­lin­de kul­la­rak ya­şam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor.  

CİHAN ACAR - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yerel ittifak için formül aranıyor19 Eylül 2018 Çarşamba 08:17
 • İşte İdlib’deki Türk kaleleri18 Eylül 2018 Salı 10:57
 • MİT’teki askerlere FETÖ operasyonu18 Eylül 2018 Salı 10:56
 • Akıncı Davası için ifadeye çağrıldı18 Eylül 2018 Salı 10:55
 • Kıbrıs'ta kayıp hayatların peşinde18 Eylül 2018 Salı 10:55
 • Çantada 8 dosya var18 Eylül 2018 Salı 09:35
 • İdlib’de gergin bekleyiş17 Eylül 2018 Pazartesi 08:44
 • İdlib için kritik randevu17 Eylül 2018 Pazartesi 08:44
 • Suriye'li kadınlar evliliği kurtuluş yolu olarak görüyorlar17 Eylül 2018 Pazartesi 08:27
 • Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye'yi terk etsin17 Eylül 2018 Pazartesi 08:11
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim