• BIST 90.375
 • Altın 214,894
 • Dolar 5,3817
 • Euro 6,1046
 • İstanbul : 10 °C
 • Ankara : 10 °C
 • İzmir : 13 °C
 • Bursa : 12 °C
 • Adana : 13 °C

Herkesin merak ettiği soru: Dolar ne olacak?

10.10.2014 08:14
Herkesin merak ettiği soru: Dolar ne olacak?
DOLAR NE OLACAK? - Fed tutanaklarında faiz artırımlarının beklendiği kadar hızlı olmayabileceği algısı gelişmekte olan piyasaları rahatlattı. Dolar 4 kuruş gerileyerek 2.25 liraya indi. Borsa yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.
KAMU HABER ABD Mer­kez Ban­ka­sı­’nın (Fed) 16-17 Ey­lül'de ger­çek­le­şen Fe­de­ral Açık Pi­ya­sa­lar Ko­mi­te­si (FOMC) top­lan­tı tu­ta­nak­la­rı pi­ya­sa­la­ra ra­hat bir ne­fes al­dır­dı. Tu­ta­nak­lar­da güç­le­nen do­la­rın, it­hal mal ve hiz­met­le­rin fi­ya­tı­nı dü­şü­re­rek, enf­las­yo­nu aşa­ğı çe­ke­bi­le­ce­ği kay­de­di­lir­ken, Fed'in fa­iz ar­tı­rı­mı ko­nu­sun­da ace­le et­me­ye­ce­ği­nin sin­yal­le­ri ve­ril­di. Tu­ta­nak­lar Fed'in fa­iz ka­ra­rı­nın eko­no­mi­nin per­for­man­sı­na gö­re şekilleneceğinin al­tı çiz­di. Ana­list­ler, fa­iz ar­tı­rı­mı­nın 2015’in or­ta­la­rın­da ya­pıl­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor.
  İKİ HAFTANIN DÜŞÜĞÜNDE
  Fe­d’­in açık­la­ma­sı ABD Do­la­rı’­nın bü­tün pa­ra bi­rim­le­ri kar­şı­sın­da de­ğer kay­bet­me­si­ne yol aç­tı. Ön­ce­ki gün 2.30 li­ra sı­nı­rı­na da­ya­nan do­lar ka­ra­rın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan dün son iki haf­ta­nın en dü­şük se­vi­ye­si olan 2.2520 li­ra­ya ka­dar ge­ri­le­di. İçe­ri­de de­vam eden Ko­ba­ni kay­nak­lı ey­lem­le­rin te­dir­gin­li­ği ile do­lar 2.2620 li­ra se­vi­ye­si­ne çık­tı. Eu­ro ise 2.88 li­ra­nın al­tı­na ge­ri­le­ye­rek, 2.8752 li­ra­ya ka­dar in­dik­ten son­ra günü 2.8780 li­ra­dan ta­mam­la­dı. 
  2,20 LİRANIN ALTI ZOR
  Ode­a Bank Pi­ya­sa Stra­te­ji Plan­la­ma Mü­dü­rü Er­kan Der­nek, Fe­d’­in ka­ra­rı­nın Tür­ki­ye gi­bi ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler için olum­lu ola­ca­ğı­nı söyledi. Bun­dan son­ra­sı için AB­D’­den ge­len ve­ri­le­rin önem ka­za­na­ca­ğı­nı ifa­de eden Der­nek, “Za­yıf ve­ri­ler ge­lir­se do­lar­da­ki ge­ri­le­me sü­rer. Do­lar kı­sa va­de­de içe­ri­de­ki je­opo­li­tik ris­kin et­ki­siy­le 2.22 ile 2.30 li­ra ara­sın­da dal­ga­la­nır.  2.20 li­ra­nın al­tı­nı in­me­miz için enf­las­yon­da iyileşme­nin gö­rül­me­si ge­re­ki­yo­r” de­di. Baş­ka bir ana­list, do­lar/TL'de ABD ta­rım dı­şı is­tih­da­mın güç­lü et­ki­si­nin Fed tu­ta­nak­la­rıy­la ge­ri alındığını, an­cak je­opo­li­tik risk pri­mi­nin de ku­ru 2,25 se­vi­ye­si­nin üze­rin­de tut­tu­ğu­nu di­le ge­tir­di. Je­opo­li­tik ge­liş­me­le­rin sey­ri­ne bağ­lı ola­rak do­la­rın akı­be­ti­nin şe­kil­le­ne­ce­ği ve olum­lu ge­liş­me­le­rin ku­ru 2,24 se­vi­ye­si­ne ta­şı­ya­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.

ALTIN VE PETROL ARTTI

Doların gerilemesi, altın ve petrol fiyatlarının yönünü de yukarıya çevirdi. Brent ham petrolünün varil fiyatı 90.70 dolar ile 27 ayın en düşük seviyesinin görülmesinin ardından 91.50 doların üzerine çıktı. Altının onsu ise bin 233 dolara çıkarak iki haftanın en yüksek düzeyine ulaştı. Gün sonunda ise bin 227 dolardan kapandı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE SOLUK ALDIRDI

Tu­ta­nak­lar­da gü­ver­cin söy­lem­le­rin ağır bas­ma­sı­nın ara­la­rın­da Tür­ki­ye­’nin de ol­du­ğu ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler için bir so­luk­lan­ma im­ka­nı doğur­du­ğu­nu be­lir­ten Tur­kish Ya­tı­rım Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Mert Yıl­maz, “An­cak fil­min so­nu bel­li. Er ya da geç Fed fa­iz ar­tır­ma­ya başlaya­cak. Tar­tı­şı­lan bu ar­tı­rı­mın ne za­man baş­la­ya­ca­ğı­” de­di.

Mustafa YAĞMURLU- BUGÜN GAZETESİ
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Otomotivde üretimin yüzde 85’ini ihraç ettik 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:53
 • 30 milyar dolarlık Türk gümleri17 Aralık 2018 Pazartesi 08:53
 • Dışa açılma hamlesine ihtiyaç var17 Aralık 2018 Pazartesi 08:52
 • ÖTV indirimine 18 ay formülü17 Aralık 2018 Pazartesi 08:52
 • Avrupa’nın en büyük hastanesi açılıyor17 Aralık 2018 Pazartesi 08:46
 • Nükleer santral Akkuyu’da yola devam16 Aralık 2018 Pazar 09:20
 • Dünyanın gözü İstanbul’da16 Aralık 2018 Pazar 09:20
 • Çiftlikteki ‘coın’ler sizlere ömür16 Aralık 2018 Pazar 09:08
 • Asistanların Türkçe yarışı16 Aralık 2018 Pazar 09:08
 • Erken rezervasyonda yüzde 50 indirim var16 Aralık 2018 Pazar 09:08
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim