• BIST 96.121
 • Altın 241,448
 • Dolar 6,2331
 • Euro 7,3231
 • İstanbul : 26 °C
 • Ankara : 26 °C
 • İzmir : 32 °C
 • Bursa : 25 °C
 • Adana : 32 °C

Mobili en çok asker ve öğretmenler kullanıyor

01.10.2014 08:31
Mobili en çok asker ve öğretmenler kullanıyor
DOĞU’DA KULLANIM AZ - Dijital bankacılığın Türkiye’de geldiği noktayla ilgili bilgiler veren Akbank Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, ’Mobil bankacılıkta aylık ortalama işlem sayısı 25. Bu internette haftada bir’ diye konuştu.
KAMU HABER Ak­bank Di­rekt Ban­ka­cı­lık Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Or­kun Oğuz, di­ji­tal ve özel­lik­le mo­bil ban­ka­cı­lı­ğın, tüm dün­ya­da ol­du­ğu Tür­ki­ye­’de hız­la  ge­liş­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di.
  Ana ka­nal mo­bil ola­cak
  Muğ­la Tor­ba'da bir top­lan­tı dü­zen­le­yen Oğuz, bu alan­da hem ban­ka­sı­nın hem sek­tö­rün gel­di­ği nok­tay­la il­gi­li gün­cel açık­la­ma­lar yap­tı. Akıl­lı te­le­fon kul­la­nan ki­şi sa­yı­sı­nın art­ma­sı­nın ya­şa­mın her ala­nı­nı yo­ğun ola­rak et­ki­len­di­ği­ni, 4-5 yıl için­de bu ha­va­nın ban­ka­cı­lı­ğı da sa­ra­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Oğuz, “Ban­ka­cı­lı­ğın ana ka­na­lı mo­bil ola­ca­k” de­di. Ban­ka­sı­nın tec­rü­be­si üze­rin­den bil­gi­ler ve­ren Oğuz, şu nok­ta­la­ra dik­kat çek­ti:
2,5 mil­yon di­ji­tal ban­ka­cı­lık müş­te­ri­mi­zin 1 mil­yo­nu mo­bil. Bu yı­lın so­nun­da bu sa­yı­sı in­ter­ne­ti kul­la­nan­la­rı ge­çe­cek.
  Mo­bil ban­ka­cı­lı­ğa ge­çen­le­rin yüz­de 30-40’ı in­ter­ne­ti bı­ra­kı­yor.
  Mo­bil ye­ni müş­te­ri de ka­zan­dı­rı­yor. Ör­ne­ğin biz­de mo­bi­li se­çen­le­rin yüz­de 25’i ye­ni müş­te­ri.
  Mo­bil, ban­ka ile müş­te­ri ara­sın­da­ki iliş­ki­yi de ar­tı­rı­yor. Ör­ne­ğin mo­bil ban­ka­cı­lık­ta ay­lık or­ta­la­ma iş­lem sa­yı­sı 25. Bu in­ter­net­te haf­ta­da bir. Şu­be­de da­ha da dü­şük.
  Do­ğu­’da kul­la­nım çok
  Mo­bil ban­ka­cı­lı­ğı en çok as­ker­ler ve öğ­ret­me­ler kul­la­nı­yor. Bu­nun ne­de­ni için va­kit­le­ri­nin kı­sıt­lı ol­ma­sı di­ye­bi­li­riz.
  Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da da çok yük­sek kul­la­nım var.
  Di­ji­tal ban­ka­cı­lı­ğı kul­la­nan müş­te­ri sa­yı­sın­da pa­zar pa­yı­mız yüz­de 15. Yıl so­nun­da yüz­de 16’ya ulaş­ma­yı plan­lı­yo­ruz.
  Ak­bank.co­m’­u her ay or­ta­la­ma 3,5-4 mil­yon ki­şi zi­ya­ret edi­yor. Bu sa­yı­sı 1000 şu­be­mi­ze 1 ay­da gi­den ki­şi sa­yı­sı­na denk ge­li­yor. 

En güvenilir mecra

Di­ji­tal ban­ka­cı­lı­ğın gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da­ki so­ru­la­rı da ya­nıt­la­yan Or­kun Oğuz, şun­la­rı söy­le­di: "Uçak­lar se­ya­het için en gü­ve­ni­lir araç ise mo­bil ve in­ter­net de açık ara en gü­ve­ni­lir alan ban­ka­cı­lık iş­lem­le­rin­de. Araş­tır­ma­lar bu­nu söy­lü­yor. Cid­di bir gü­ven­lik alt­ya­pı­sı var." 'Ak­bank.com'u ye­ni­le­dik­le­ri bil­gi­si­ni de ve­ren Oğuz, özel pen­ce­re sa­ye­sin­de is­te­ğe bağ­lı ko­nu­lar­da (kre­di, ev­len­me, ki­ra vb.) ki­şi­ye özel si­te say­fa­sı olu­şa­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Yüzde 81’i akıllı telefonla uyuyor

Dün­ya­da ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, ye­ni nes­lin cep te­le­fo­nu kul­la­nım­da­ki tut­ku­su­nu or­ta­ya ko­yu­yor:
25 ya­şın al­tın­da­ki genç­le­rin yüz­de 81’i akıl­lı te­le­fo­nuy­la bir­lik­te uyu­yor.
Genç­le­rin yüz­de 74’ü uya­nır uyan­maz ilk akıl­lı te­le­fo­nu­nu kon­trol edi­yor.
Genç­le­rin yüz­de 97’si me­saj­la­rı­nı kon­trol et­mek için tu­va­let­te bi­le akıl­lı  te­le­fon kul­la­nı­yor.   SERHAT ALİGİL - BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yerel ittifak için formül aranıyor19 Eylül 2018 Çarşamba 08:17
 • İşte İdlib’deki Türk kaleleri18 Eylül 2018 Salı 10:57
 • MİT’teki askerlere FETÖ operasyonu18 Eylül 2018 Salı 10:56
 • Akıncı Davası için ifadeye çağrıldı18 Eylül 2018 Salı 10:55
 • Kıbrıs'ta kayıp hayatların peşinde18 Eylül 2018 Salı 10:55
 • Çantada 8 dosya var18 Eylül 2018 Salı 09:35
 • İdlib’de gergin bekleyiş17 Eylül 2018 Pazartesi 08:44
 • İdlib için kritik randevu17 Eylül 2018 Pazartesi 08:44
 • Suriye'li kadınlar evliliği kurtuluş yolu olarak görüyorlar17 Eylül 2018 Pazartesi 08:27
 • Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye'yi terk etsin17 Eylül 2018 Pazartesi 08:11
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim