• BIST 89.475
  • Altın 214,016
  • Dolar 5,3836
  • Euro 6,0698
  • İstanbul : 11 °C
  • Ankara : 2 °C
  • İzmir : 14 °C
  • Bursa : 10 °C
  • Adana : 14 °C

Petrol düşüyor benzin düşmüyor

09.10.2014 08:30
Petrol düşüyor benzin düşmüyor
KAFA KARIŞTIRAN GELİŞME - Petrol fiyatları, son 3.5 ayda tam yüzde 20 geriledi. Bu dönemde benzin yüzde 2.39, motorinse sadece yüzde 0.5 ucuzladı. Üstelik akaryakıt şirketlerinin bahane olarak gösterdiği dolar sadece yüzde 6.5 arttı.
KAMU HABER Pet­rol fi­yat­la­rın­da son ay­lar­da ya­şa­nan göz­le gö­rü­lür dü­şüş bir tür­lü pom­pa­ya yan­sı­mı­yor. Ha­zi­ran­dan bu ya­na is­tik­rar­lı şe­kil­de ge­ri­le­yen brent pet­rol fi­yat­la­rı­nı pom­pa­ya yan­sıt­mak­ta gö­nül­süz dav­ra­nan akar­ya­kıt şir­ket­le­ri, ba­ha­ne ola­rak da yük­se­len do­la­rı gös­te­ri­yor. Fa­kat son ay­lar­da do­lar­da göz­lem­le­nen ar­tış çift ha­ne­li ra­kam­la­ra bi­le ulaş­ma­dı.

ZAM PEŞİN, İNDİRİM VADEYLE

Pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şı­nı ba­ha­ne gös­te­re­rek her fır­sat­ta zam yapan akar­ya­kıt fir­ma­la­rı, fiyat dü­şüş­le­rini ise dik­ka­te al­mı­yor. 19 Ha­zi­ran 2014’te va­ril fi­ya­tı 115 do­lar olan petrol 92 do­la­ra ka­dar ge­ri­le­di. Bu dö­nem­de brent pet­rol fi­ya­tı yüz­de 20 ge­ri­ler­ken, do­lar 2.15 li­ra­dan 2.29 li­ra­ya ka­dar yük­sel­di.

Do­lar­da­ki 3.5 ay­lık ar­tış ora­nı yüz­de 6.5’i bul­du. Yi­ne 19 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le 5.02 li­ra­dan sa­tı­lan 95 ok­tan ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı da bu­gün iti­ba­riy­le 12 ku­ruş ge­ri­le­ye­rek 4.90 li­ra­dan sa­tı­lı­yor.

MOTORİN YÜZDE 0.5 UCUZLADI

Ben­zin­de­ki dü­şü­ş 3.5 ay­da yüz­de 2.39 olur­ken mo­to­rin de bu ka­dar bi­le olmadı. 19 Ha­zi­ra­n’­da 4.38 li­ra olan mo­to­ri­nin lit­re fi­ya­tı, bu­gün iti­ba­riy­le sa­de­ce yüz­de 0.5’lik dü­şüş­le 4.36 li­ra­ya ge­ri­le­di.

DÜNYA 5.'SİYİZ

Tür­ki­ye, yüz­de 6.5 ge­ri­le­yen ben­zin fi­yat­la­rı­nı rağ­men dün­ya li­gin­de­ki 5’in­ci­li­ği­ni ko­ru­du. Li­gin açık ara li­de­ri Nor­ve­ç’­te ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 1.9 eu­ro­dan sa­tı­lı­yor. İkin­ci sı­ra­da­ki Hol­lan­da­’da fi­yat 1.80, İtal­ya­’da 1.78 eu­ro. 4’ün­cü sı­ra­da­ki Da­ni­mar­ka­’da fi­yat 1.704 eu­roy­ken, Tür­ki­ye 1.703 eu­roy­la 5’in­ci sı­ra­da yer alı­yor. Tür­ki­ye­’nin bu lig­de­ki 5’in­ci­li­ği, eu­ro ku­ru­nun nis­pe­ten sa­bit bir se­yir  iz­le­me­si­ne borç­lu.   

55 KURUŞ DAHA UCUZLAMALI

Son 3.5 ay­dır brent pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı yüz­de 20 ge­ri­ler­ken, akar­ya­kıt fi­yat­la­rı ade­ta ye­rin­de say­dı. Üs­te­lik ay­nı dö­nem­de do­la­rın da sa­de­ce yüz­de 6.5 de­ğer ka­zan­ma­sı, akar­ya­kıt fi­yat­la­rın­da in­di­rim ya­pıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ba­ha­ne­le­re fır­sat ta­nı­ma­ya­cak se­vi­ye­de. Pet­rol­- de­ki dü­şüş ve do­lar­da­ki ar­tış dü­şü­nül­dü­ğün­de, akar­ya­kıt fi­yat­la­rın­dan yak­la­şık yüz­de 13.5’lik bir ge­ri­le­me­de ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Fa­kat pom­pa­ya yan­sı­yan yüz­de 2.39’luk in­di­rim ol­du. Bir baş­ka de­ğiş­le ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 4.90 li­ra­dan 4.35 li­ra­ya ka­dar, yani 55 kuruş dü­şü­rül­me­li.


FITCH: 80 DOLARA KADAR DÜŞEBİLİR

Ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Fitch Ra­tings,  “B­rent pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı, ka­ya ga­zı ar­zı­nın ye­ni ku­yu ya­tı­rım­la­rı­nı en­gel­le­me­siy­le 80 do­la­ra ka­dar dü­şe­bi­li­r” ön­gö­rü­sün­de bu­lun­du. Ku­ru­luş, “Ka­ya ga­zı üre­ti­min­den kay­nak­la­nan brent pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki sert dü­şüş, şir­ket­le­rin üre­tim­le­ri­ni sür­dü­re­bil­me­le­ri için da­ha faz­la ku­yu aç­ma­la­rı­nı ge­rek­ti­re­cek­tir. ABD ara­ma ve üre­tim or­ta­la­ma­sı­nın yak­la­şık 70 do­la­ra düş­tü­ğü­nü tah­min edi­yo­ruz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Fitch, brent pet­rol fi­yat­la­rı­nın 90 do­lar ci­va­rın­da sey­ret­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni, fa­kat 75-80 do­la­ra ka­dar da dü­şüş gös­te­re­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çiz­di.  
BUGÜN GAZETESİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim