• BIST 90.051
  • Altın 214,268
  • Dolar 5,3527
  • Euro 6,0808
  • İstanbul : 4 °C
  • Ankara : 2 °C
  • İzmir : 8 °C
  • Bursa : 2 °C
  • Adana : 11 °C

Sağlık Çalışanları Endişeli

07.10.2014 19:15
Sağlık Çalışanları Endişeli
Türk Sağlık-Sen, iş kazaları üzerine araştırma yaptı. Bin 152 sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, sağlık çalışanlarının da risk altında olduğu tespit edildi. Çalışanların yüzde 62’si sağlık muayenelerinin ...

Türk Sağ­lık-Sen ta­ra­fın­dan “İş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği­” ile il­gi­li yap­tı­ğı an­ket­te, il­ginç so­nuç­lar çık­tı. Bin 152 sağ­lık ça­lı­şa­nı üze­rin­de ya­pı­lan araştırma­da, iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ğiy­le il­gi­li ye­ter­li ön­lem­le­rin alın­ma­dı­ğı gö­rül­dü. Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 73’ü ça­lış­tı­ğı ku­rum­da ken­di­ni gü­ven­de hissetme­di­ği­ni söy­le­di.

İşye­rin­de ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­dı­ğı­nı be­lir­ten­le­r yüz­de 14’te kal­dı. Ka­tı­lım­cı­la­rın ya­rı­sı, iş ka­za­la­rı ve mes­lek has­ta­lık­la­rıy­la il­gi­li bil­gi­len­di­ril­me­di­klerini ifa­de et­ti.

YAN­GIN TAT­Bİ­KA­TI DA­Hİ YA­PIL­MA­DI

Sağ­lık ça­lı­şan­la­rın yüz­de 57’si iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da eği­tim al­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. Yüz­de 81’i de ku­rum­lar­da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği konu­sun­da per­so­nel gö­rü­şü­nün alın­ma­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

Ku­ru­mu­nun acil du­rum pla­nı ha­zır­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen­ler yüz­de 46 ol­du. Ça­lı­şan­la­rın yüz­de 54’ü ku­rum­la­rın­da risk de­ğer­len­di­ril­me­si yapılmadığı­nı be­lir­tir­ken, yüz­de 50’si de yan­gın tat­bi­ka­tı­nın bi­le ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ça­lı­şan­la­rın yüz­de 62’si sağ­lık mu­aye­ne­le­ri­nin dü­zen­li ya­pıl­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.

İNSAN HAYATI YOK SAYILIYOR

Sağ­lık-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ön­der Kah­ve­ci, in­san ha­ya­tı­na kar­şı ge­re­ken has­sa­si­ye­tin gös­te­ril­me­di­ğin­den ya­kı­na­rak, “İş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ğin­de, has­ta­ne­le­r çok teh­li­ke­li iş­ye­ri sı­nı­fın­da yer alır. Bu­nun da çok cid­di sı­kın­tı­la­rın ya­şa­na­ca­ğı ça­lı­şan­la­rın mağ­dur ola­ca­ğı aşi­kar­dır. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rın­da gü­ven­li ve risk­siz bir or­tam­da ça­lış­mak hak­la­rı­dı­r” di­ye ko­nuş­tu.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI YOK

Sağ­lık ku­rum­la­rın­da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ğiy­le il­gi­li is­tih­dam ve dü­zen­le­me­ler il­gi­li so­ru­ya ise ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 59’u iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ku­ru­lu ku­rul­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Ku­rul­du­ğu­nu söy­le­yen­le­rin ora­nı yüz­de 56’da kal­dı. Ku­rum­la­rın­da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği uz­ma­nı ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden­le­rin ora­nı yüz­de 70 ol­du.

BUGÜN GAZETESİ

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim