• BIST 92.052
 • Altın 213,506
 • Dolar 5,3060
 • Euro 6,0575
 • İstanbul : 3 °C
 • Ankara : 9 °C
 • İzmir : 7 °C
 • Bursa : 5 °C
 • Adana : 12 °C

TÜRKONFED Başkanı Sü­ley­man Onatça: Sanayi kan kaybediyor

25.09.2014 14:33
TÜRKONFED Başkanı Sü­ley­man Onatça: Sanayi kan kaybediyor
O KADAR UCUZ Kİ... - TÜRKONFED Başkanı Onatça, sanayideki sıkıntıların sürdüğünü, bu yüzden marka başvurularında bile ciddi düşüş olduğunu söyledi.

KAMU HABER TÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Ha­luk Din­çe­r’­in, sa­na­yi sek­tö­rün­de­ki kan kay­bı uya­rı­sı­na, Türk Gi­ri­şim ve İş Dün­ya­sı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TÜR­KON­FED) Baş­ka­nı Sü­ley­man Onat­ça­’dan da des­tek gel­di.

Eko­no­mi öne çık­ma­lı

Bu­gün Tür­ki­ye­’nin asıl ih­ti­ya­cı­nın eko­no­mi­nin ye­ni­den gün­dem­de ilk sı­ra­ya ta­şın­ma­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Onat­ça, şöy­le de­vam et­ti: “Kü­re­sel kriz son­ra­sı ye­ni eko­no­mik dü­ze­ne ayak uy­du­ra­cak ye­ni bir bü­yü­me mo­de­li­ne ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu doğ­ru.

Ucuz it­ha­la­ta dik­kat

Ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin bü­yü­me hı­zı­nın düş­tü­ğü, AB’­de eko­no­mi­nin to­par­lan­ma­sı­nın çok ya­vaş git­ti­ği ve dün­ya eko­no­mi­si­nin ve dün­ya ti­ca­re­ti­nin da­ha uzun yıl­lar ya­vaş bü­yü­me hız­la­rıy­la sey­re­de­ce­ği bu ye­ni dö­nem­de eko­no­mi­nin re­ka­bet gü­cü­nün mut­la­ka güç­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor. "İn­şa­atın her alan­da üre­ti­mi uya­ran önem­li bir sek­tör ol­du­ğu­nu be­lir­ten Onat­ça, “An­cak Tür­ki­ye­’yi or­ta ge­lir tu­za­ğın­dan çı­kar­ta­cak esas güç yük­sek tek­no­lo­ji­li sa­na­yi­dir. Tür­ki­ye­’de bir sü­re­dir sa­na­yi sek­tö­rü kan kay­be­di­yor. Bu­nun bir ne­de­ni yurt­dı­şın­dan çok ucu­za it­hal ürün­le­rin te­min edi­le­bil­me­si. Bu du­rum tü­ke­ti­ci­le­rin sa­tın al­ma gü­cü­nü olum­lu et­ki­le­se de uzun dö­nem­de eko­no­mi­nin kal­kın­ma­sı­nın önün­de bir en­gel oluş­tu­ru­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Yük­sek kat­ma de­ğer

Onat­ça ay­rı­ca, son yıl­lar­da şir­ket­le­rin mar­ka baş­vu­ru­la­rın­da­ki dü­şü­şe de dik­kat çek­ti. Onat­ça, “Bu du­rum Tür­ki­ye­’de sa­na­yi­inin öne­mi­nin ge­ri­le­me­siy­le ilin­ti­li. Yük­sek tek­no­lo­ji­li, yük­sek kat­ma de­ğer­li üre­tim an­cak da­ha faz­la pa­tent baş­vu­ru­su ya­pıl­ma­sı ve mar­ka çı­kar­tıl­ma­sı ile müm­kün­dü­r” de­di.

Büyümenin iki yolu!

Ör­gü­tün uz­man­la­ra ha­zır­lat­tı­ğı "Ey­lül 2014 Eko­no­mi Ra­po­ru"nda da, bü­yü­me­yi hız­lan­dır­ma­nın iki yo­lu ol­du­ğu­na dik­kat çe­kil­di.  Ra­por­da, uzun yol “e­ko­no­mik re­form­la­r”, “kı­sa yol ise fa­iz­le­ri in­dir­mek ve/ ve­ya ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ar­tır­ma­k”
ola­rak açık­lan­dı.

Ra­po­ru de­ğer­len­di­ren Sü­ley­man Onat­ça, şun­la­rı söy­le­di: “Ne za­man­dır unu­tul­muş olan eko­no­mik re­form­lar­dan olu­şan uzun yo­lun per­for­man­sı yük­sel­te­ce­ği ke­sin ama so­nuç alın­ma­sı bir­kaç yıl sü­rer. Fa­iz­le­ri in­dir­mek ve/ve­ya ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ar­tır­mak­tan olu­şan kı­sa yol ise 6-9 ay bo­yun­ca eko­no­mi­ye bir ha­yat öpü­cü­ğü ve­rir. An­cak ar­ka­dan re­form­lar­la des­tek­len­me­li."

BUGÜN GAZETESİ

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 2 ayda 60 bin konut stoku eriyecek19 Aralık 2018 Çarşamba 08:13
 • Konutta 0.98 faiz için güç birliği18 Aralık 2018 Salı 09:23
 • Otonom teknolojiye KOSGEB desteği18 Aralık 2018 Salı 09:06
 • Bor’da teknoloji transferi18 Aralık 2018 Salı 09:00
 • Bir yatırım aracı olarak masaj koltukları: Cebinde 2 lirası olan herkes potansiyel müşteriniz18 Aralık 2018 Salı 08:58
 • Ekonomide onarım sürecine girdik18 Aralık 2018 Salı 08:57
 • GSS borcu olanların iki haftası kaldı17 Aralık 2018 Pazartesi 09:03
 • OTOMATİK KATILIMLI BES GENİŞLİYOR17 Aralık 2018 Pazartesi 09:02
 • Genç çiftçiler için 67 milyon lira hibe17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Ankara Şehir Hastanesi Şubat’ta açılıyor17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim