• BIST 90.544
 • Altın 214,603
 • Dolar 5,3467
 • Euro 6,0814
 • İstanbul : 10 °C
 • Ankara : 10 °C
 • İzmir : 12 °C
 • Bursa : 11 °C
 • Adana : 16 °C

Yeni yasa konutlara yüzde 20 yük bindirecek

03.10.2014 08:32
Yeni yasa konutlara yüzde 20 yük bindirecek
Ev alacaklara kötü haber - Hükümet özel sektörü konut ve gayrimenkul yatırımlarından uzaklaştırmanın yolunu GYO şirketlerine uygulanan Kurumlar Vergisi muafiyetini kaldırmakta buldu. Yeni yasa konutlara yüzde 20 yük bindirecek.

KAMU HABER Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n’­ın eleş­tir­di­ği gay­ri­men­kul ve ko­nut sek­tö­rün­de­ki ca­zi­be­yi or­ta­dan kal­dı­ra­cak for­mül ver­gi­de bu­lun­du.
ÇALIŞMA TAMAMLANDI
Eko­no­mi yö­ne­ti­mi, özel sek­tö­rün sa­na­yi üre­ti­min­den çok gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı­na yö­nel­me­si­nin ne­den­le­ri üze­ri­ne yap­tı­ğı ça­lış­ma­yı bü­yük öl­çü­de ta­mam­la­dı. El­de edi­len so­nuç­la­ra gö­re gay­ri­men­ku­le il­gi­nin yük­sek ol­ma­sın­da, bu sek­tö­re sağ­la­nan bü­yük ver­gi avan­taj­la­rı ba­şı çe­ki­yor. Ver­gi­sel avan­taj­lar Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım Or­tak­lı­ğı (GYO) şir­ket­le­ri­ne sağ­lan­dı­ğı için, gay­ri­men­kul ya­tı­rı­mı yap­mak is­te­yen özel sek­tö­rün di­rekt GYO ku­rup ver­gi­sel avan­taj­la­rı kul­lan­dı­ğı be­lir­len­di. 
YÜZDE 20'LİK AVANTAJ
Ha­len GYO şir­ket­le­ri, el­de et­tik­le­ri ka­zanç için Ku­rum­lar Ver­gi­si öde­mi­yor. Bu mu­afi­yet, gay­ri­men­kul şir­ket­le­ri­ne yıl­lık ka­zanç üze­rin­den yüz­de 20 kâr avan­ta­jı sağ­lı­yor. Ay­rı­ca GYO şir­ket­le­ri, or­tak­la­ra da­ğı­tı­lan kâr­dan Ge­lir Ver­gi­si sto­pa­jı da öde­mi­yor. Bu avan­taj­lar sa­ye­sin­de, gay­ri­men­kul ya­pıp sa­tan şir­ket­ler, sa­na­yi ala­nın­da üre­tim ya­pan şir­ket­le­re gö­re da­ha baş­tan yüz­de 20 ka­zanç­lı çı­kı­yor. Bu­na ila­ve­ten, çok ka­ta izin ve­ren imar de­ği­şik­lik­le­riy­le ka­zanç kat­la­nı­yor. 
FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR
Eko­no­mi yö­ne­ti­mi, gay­ri­men­ku­le olan il­gi­yi azalt­mak için mu­afi­ye­ti kal­dı­rıp GYO şir­ket­le­ri­ni de yüz­de 20 Ku­rum­lar Ver­gi­si­’ne ta­bi tu­ta­cak. An­cak bu ver­gi­nin GYO şir­ket­le­ri­nin ki­ra ge­li­ri da­hil tüm ka­zanç­la­rı­na mı, yok­sa gay­ri­men­kul sa­tı­şın­dan el­de edi­le­cek ka­zanç­la­ra mı uy­gu­la­na­ca­ğı­na hü­kü­met nez­din­de ka­rar ve­ri­le­cek. Ge­lir Ver­gi­si sto­pa­jı ko­nu­sun­da­ki mu­afi­yet de ay­rı­ca de­ğer­len­di­ri­le­cek. Ver­giy­le ge­len ila­ve ma­li­yet ar­tı­şı ise gay­ri­men­ku­le il­gi­yi azal­tır­ken fi­yat­la­rın yük­sel­me­si­ne yol aça­cak. 

GYO ŞİRKETİ KURUP VERGİ ÖDEMEDİLER

Mu­afi­ye­tin kal­dı­rıl­ma­sıy­la gay­ri­men­kul fi­yat­la­rın­da ar­tış bek­le­ni­yor. Ça­lış­ma­yı an­la­tan üst dü­zey bir yö­ne­ti­ci, GYO­’la­ra sağ­la­nan ver­gi mu­afi­ye­ti­nin, üre­ti­len gay­ri­men­ku­lün ki­ra­ya ve­ril­me­si ve bu­ra­dan el­de edi­le­cek ge­lir­le bor­sa­ya açıl­ma­sı şar­tıy­la ge­ti­ril­di­ği­ni be­lir­tir­ken, “Uy­gu­la­ma­da işin ucu kaç­tı, GYO’­lar yap­sat­çı ol­du. Şim­di bu­nu dü­zel­ti­yo­ru­z” de­di. 

YILBAŞINDAN ÖNCE SONUÇLANDIRILACAK

GYO ka­zanç­la­rıy­la il­gi­li ya­sal de­ği­şik­li­ğin Mec­li­s’­te bek­le­yen Ge­lir ve Ku­rum­lar Ver­gi­si­’ni bir­leş­ti­ren ya­sa ta­sa­rı­sı­na ek­le­ne­cek bir mad­dey­le ya­pı­la­ca­ğı, de­ği­şik­li­ğin yıl­ba­şın­dan ön­ce ta­mam­lan­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. 

ERDOĞAN SÜZER- BUGÜN GAZETESİ
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • OTOMATİK KATILIMLI BES GENİŞLİYOR17 Aralık 2018 Pazartesi 09:02
 • Genç çiftçiler için 67 milyon lira hibe17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Ankara Şehir Hastanesi Şubat’ta açılıyor17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Çöpü çöpten kurtaralım17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
 • Akıllı ürünlerin 3'te 1'i standartlara aykırı17 Aralık 2018 Pazartesi 08:54
 • Otomotivde üretimin yüzde 85’ini ihraç ettik 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:53
 • 30 milyar dolarlık Türk gümleri17 Aralık 2018 Pazartesi 08:53
 • Dışa açılma hamlesine ihtiyaç var17 Aralık 2018 Pazartesi 08:52
 • ÖTV indirimine 18 ay formülü17 Aralık 2018 Pazartesi 08:52
 • Avrupa’nın en büyük hastanesi açılıyor17 Aralık 2018 Pazartesi 08:46
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : info@kamuhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim